‘Hé’? Hoor ik je denken…

Ja, toch is het zo. Als je nog ín een dergelijke situatie verkeerd of nog herstellende bent, is het niet erg waarschijnlijk dat je je dit voor kunt stellen. Maar, als je jezelf boven dergelijke ervaringen uit weet te werken dan beschik je over een oerkracht. Als je bijna verzopen, vertrapt, gebruikt, geisoleerd, belasterd en tot het uiterste gedreven, tóch weer boven komt dan schuilt er een survivor in je. Óf je verdrinkt en komt er nooit meer uit, óf je komt er krachtiger uit dan ooit.

It’s up to you.

Narcistisch misbruik is een zeer traumatiserende en destructieve ervaring en de gevolgen zijn groot. Het is een misvatting dat het een extreme vorm van liefdesverdriet is (in het geval van een romantische relatie). Dat is het beslist niet en absoluut niet hiermee te vergelijken. De gevolgen van psychologisch/emotioneel/narcistisch misbruik worden ernstig onderschat.

Narcistisch misbruik komt vaker voor dan mensen denken. Maar zelfs slachtoffers (doelwitten noem ik hen liever) hebben lang niet altijd in de gaten wat het precies is dat hen uitput, wanhopig en gestressed of zelfs ziek maakt. Ze hebben ook meestal niet door dat ze langzaam geïsoleerd raken van familie en/of vrienden. Maar ook van zichzelf, degene wie ze in de kern zijn, ook raken ze verwijderd van zichzelf, hun eigen persoonlijkheid gaat aan ‘gort’. Het misbruik is onzichtbaar en sluipend. Dit ziet er heel anders uit dan mensen zich voor kunnen stellen. Meestal ‘ziet’ men zelfs helemaal niets. Er bestaat een oppervlakkig beeld over hoe misbruik eruit zou zien:

“Blauwe plekken, schreeuwen, gebroken arm, striemen, blauw geslagen ogen of verkracht – een huilend kwetsbaar verlegen bang mensje – aan slachtoffers kant – en een aggresief type, dreigende kille blik, luide stem, tieren en schelden, dominant of niet toerekenings vatbaar, stalkend, dreigend met mes, schreeuwend, vloekend, scheldend, opgeheven vuist of erger – aan daders kant…”

Dát type misbruik is bekend en zichtbaar. Iedereen is het over dát type misbruik wel eens; het is strafbaar en ontoelaatbaar. Het is dan meestal duidelijk wie slachtoffer is en wie dader, hoewel dat in realiteit niet zo hoeft te zijn…

Degene die zó tot wanhoop werd gedreven, die langdurig zó werd gepest, gedomineerd, vernederd en gemanipuleerd dat hij of zij overging tot fysiek geweld lijkt dan dader, maar is in werkelijkheid juist slachtoffer die de hel van psychologisch misbruik niet meer kon dragen. Er kan aan fysieke mishandeling dus een hele historie van psychisch/emotioneel misbruik aan vooraf zijn gegaan bij degene die dan dader lijkt. Niet dat fysiek misbruik ooit de oplossing of goed te praten is. Maar dit, ‘het strafbare’ zou nét zo moeten gelden voor emotioneel/psychologisch misbruik. Psychologisch/narcistisch misbruik is minstens net zo schadelijk als fysiek misbruik dat is, zoniet nog veel schadelijker. Indirect is narcistisch misbruik ook fysiek misbruik omdat het daadwerkelijk je gezondheid en immuunsysteem aantast.

En wat te denken van kinderen die opgroeien bij zulke ouders. En de vaders of moeders die zich uit zo’n relatie proberen te redden maar hun kinderen daarbij verliezen aan de manipulatieve narcistische ouder. Ouders die niet door ‘het systeem’ of de hulpverlening begrepen of geloofd worden. En erger; zelfs beschuldigd worden en hun kind niet meer krijgen te zien (ouderverstoting). Juist de ouder waar de kinderen wél veilig bij zijn. De ouder die zelf slachtoffer werd van een narcistische ex, verliest ook nog zijn/haar kinderen die niet kunnen doorzien dat ze gemanipuleerd worden om de gezonde ouder te verstoten. De schade is enorm.

En het is dit soort misbruik waar het hier over gaat. Het onzichtbare, het psychisch/emotionele geweld, geniepige manipulaties, onderhuidse vernederingen, machtspelletjes, de ‘two faced’ mensen.

Weinig mensen herkennen dit type misbruik, weinig mensen hebben enig idee waar een narcist toe in staat is. Maar het heeft extreme gevolgen voor het doelwit; emotioneel, mentaal, fysiek, sociaal en meestal ook financieel.

In veel gevallen wordt het zelfs door het doelwit niet opgemerkt, te laat of zelfs nooit. Dat wil niet zeggen dat ze er niet onder lijden. Zij zijn langzaam zover van zichzelf afgedreven dat ze het niet door hebben en herkennen niet de oorzaak ervan.

Laat staan dat de buitenwereld iets ziet, tot het te laat is. En dan is het het doelwit wiens leven, reputatie en gezondheid kapot is. Er zijn heel wat mensen tot zelfmoord over gegaan omdat ze geen uitweg meer zagen noch hulp of begrip konden vinden. Dit is, hoe ver narcistisch misbruik kan gaan.

Complex PTSS en/of Codependency

Er zijn veel mensen die pas na hun 40ste of zelfs 50ste levensjaar beseffen, dat ze een narcistische vader, moeder of familielid hadden. Ze wisten niet beter. Een kind wéét niet dat het psychologisch/emotioneel wordt mishandeld, maar lopen in hun volwassen leven tegen steeds meer problemen op en ontwikkelen ernstige klachten die ze nooit begrijpen, zoals bijvoorbeeld complex ptss, een vorm van ptss. Of codependency, waarin iemand zich voortdurend wegcijfert ten koste van zichzelf om anderen tevreden te houden of hen ‘te redden’. Of ze zijn heftige fysieke en emotionele reacties als ‘normaal’ gaan ervaren. Codependentie is een overlevingsmechanisme, waar narcisten feilloos op inspelen en misbruik van maken. En codependende mensen faciliteren op hun beurt het misbruik min of meer (vaak onbewust).

Maar er zijn ook mensen met wél een veilige stabiele jeugd, die pas later in een relatie of situatie terecht komen waarin ze alsnog ‘breken’ door narcistisch misbruik. Oorspronkelijk sterke, positieve en gezonde mensen zijn beroofd van hun identiteit, gezondheid en levenslust als zij uit situatie komen waar  langdurig narcistisch misbruik speelde.

Verborgen gewetenloos misbruik

Sluipend langzaam is -je niet goed voelen – niks waard vinden -leven met constante stress, angst, wantrouwen en verwarring, depressie, eenzaamheid, uitputting – en zelfhaat normaal geworden. Langzaam ontwikkel je een vorm van PTSS, zonder het door te hebben. Je (over)leeft met klachten die ‘er in zijn geslopen’ en de je niet kunt duiden. Bovendien raak je letterlijk verslaafd aan zo’n relatie en niet omdat het zo lekker is….Dat maakt het nóg moeilijker om los te komen.

Verwarring, angstgevoelens, wantrouwen, stress, concentratie -en slaapproblemen, laag zelfbeeld en zelfs zelfhaat zijn ‘normaal’ geworden. Mensen weten dus zelf vaak niet dat narcistisch misbruik de oorzaak van hun klachten is. En hun klachten zijn al zo dagelijks dat dit een normale standaard is geworden. Dat maakt dat er helaas meestal een verkeerde of onvolledige diagnose volgt.

Mensen raken depressief, burnout, angstig, eenzaam, overgevoelig, reactief, nerveus, geïsoleerd en ontwikkelen Complex PTSS tot uiteindelijk zelfs ernstige lichamelijke ziektes. Narcistisch misbruik heeft dus vergaande fysieke, emotionele, sociale én financiele gevolgen.

Door professionals zoals huisartsen en therapeuten worden op zichzelf staand lijkende klachten niet altijd herkend als gevolg van dit type misbruik. De client wordt dan behandeld voor bijvoorbeeld depressie of burnout of een angststoornis. Maar als de oorzaak niet wordt herkend, raakt het probleem niet opgelost en worden klachten alleen maar erger. Of er wordt teveel gekeken naar de verantwoordelijkheid en oplossing bij het slachtoffer. Die ligt daar uiteindelijk ook… maar alleen als (h)erkend wordt dat hij of zij slachtoffer is van een misbruik situatie met iemand anders, waar geen enkele normale communicatie en oplossing mee mogelijk is, ooit. Hij of zij zal eerst los van die persoon en situatie moeten komen. Anders is er geen herstel mogelijk.

Als iemand gevangen zit in een kooi met een hongerige leeuw en diegene staat doodsangsten uit, dan geef je hem geen pilletje voor een angststoornis, maar je (h)erkend dat die angst gegrond is. Dan bevrijdt je de persoon onmiddelijk uit de kooi en verwijdert hem/haar van de leeuw. Je erkent dat er geen oplossing samen met en ook niet van een onuitputtelijk hongerige leeuw kan komen.

Pas als degene los en verwijderd is van wat het gevaar veroorzaakt, onstaat er veilige ruimte om te kunnen herstellen. Zolang gevangen in de kooi met de leeuw, heeft werken aan een angststoornis geen zin. Eenmaal uit de kooi bevrijd kan gezien worden dat hij of zij nooit aan een angststoornis heeft geleden, maar daadwerkelijk in een levensbedreigende situatie verkeerde waarin elk mens een angst-‘stoornis’ zou krijgen.

Helaas krijgen veel slachtoffers alleen dat pilletje, omdat de leeuw niet gezien wordt…

Er gaat door narcistisch misbruik en de onwetendheid hierover een groot potentieel verloren. Talentvolle mensen die geisoleerd en volledig opgebrand zijn geraakt. Zij raken niet zelden in de ziektewet, WAO of bijstand. Ze raken soms zelfs hun baan kwijt of vrienden, familie en soms zelfs hun kinderen én reputatie. Gezonde empatische mensen belanden bij de GGZ, door de pathologie van een naaste die daar eígenlijk zou moeten zitten.

Mensen die langdurig te maken hebben met emotioneel misbruik, komen niet meer aan zelfzorg toe. Laat staan aan het ontwikkelen van hun potentieel. Er is geen andere ruimte meer dan overleven, in psychologische, emotionele, fysieke, sociale en financiele zin.

Narcisme heeft een ernstig onderschat, negatief effect op de hele maatschappij en er zijn te weinig mensen die dit zien. Het is misbruik is sluipend ‘subtiel’ en verborgen en zeer destructief, voor velen. Voor mannen en vrouwen.

Herstellen

De weg van herstellen is niet eenvoudig en wordt door de buitenwereld en zelfs door professionals dus niet altijd begrepen. Zie maar eens de juiste hulp te vinden en er bovendien in hulpverleningsland ook narcisten werkzaam zijn…

Herstellen én overwinnen vraagt vaak om een reconstructie van jezelf, hoe gek dit ook klinkt. Niet, dat je niet goed was zoals je was. Maar er is jou een duistere realiteit overkomen, die helaas bestaat. En waar je in eerste instantie niets aan kon doen, waarvan je het bestaan niet kon vermoeden.

Tot nu… want nu je het herkent moet je aan de slag, met jezelf! Met jezelf aan het werk gaan is de enige weg om te herstellen. Uiteindelijk zul je gaan begrijpen dat dit niet alleen het beste is voor jezelf, maar ook het beste ‘antwoord’ is aan de narcist.

Je hebt een realiteit ervaren die jouw onschuld heeft weggevaagd. Je hebt ervaren dat er dynamiek bestaat waarin geen normale menselijke regels gelden. Waar integriteit, waarheid, rechtvaardigheid en realiteit helemaal niets waard zijn. Een realiteit die velen om jou heen niet willen of durven te zien. En, dat die realiteit die helaas vaker voorkomt dan je zou denken.

Het woord narcist wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt. Maar het oppervlakkige beeld dat bestaat over “de narcist” dekt meestal nog geen één procent van wat het wérkelijk inhoudt. Met lijstjes als ’10 kenmerken van de narcist’, kom je er niet. Er bestaat ook niet zoiets als ‘de’ narcist. Er zijn verschillende type narcisten en zelfs twee narcisten van hetzelfde type, zul je niet direct herkennen.

Hoe kapot en in shock je nu misschien ook bent als je deze vorm van misbruik hebt meegemaakt; deze ervaring is na je herstel uiteindelijk de voorsprong die je krijgt op mensen die hierover nog in (gevaarlijke) onschuld verkeren. De ervaring dwingt jou op een hardhandige manier jezelf te leren kennen en aan jezelf te werken. Het dwingt je keuzes te maken die veel mensen niet zullen begrijpen, het dwingt jou voelsprieten te ontwikkelen waarbij je sneller de eerste signalen zult herkennen en gaat leren hierop te anticiperen. En dat vergt moed. Bij het herstellen gaat het over jou. De focus moet naar jou, omdat dit het enige is waar je controle over hebt en dit ook het enige is dat jou veel op zal leveren.

Tijdens je herstel zul je gaan zien dat je (waarschijnlijk) onbewust het misbruik zelf bent gaan faciliteren, hoe vervelend dat nu misschien ook klinkt… Tijdens het traject “loskomen van de traumaband” ga je hiermee (onder andere) aan het werk. Dat is nodig om jezelf in de toekomst te beschermen en types als narcisten geen ‘macht’ meer te geven.

Oppervlakkig beeld…

Narcisme en psychopathie komen dus vaker voor dan je denkt. Mensen met deze stoornis leven ongemerkt tussen ons in en je komt ze overal tegen zonder het te weten. Het zijn vaak uiterst charmante ‘vriendelijke’ mensen waarvan niemand de narcist of psychopaat achter het vriendelijke masker, ooit zou vermoeden. Dat is het enge, dat is het gevaarlijke.

Dit komt o.a. door het oppervlakkige, vaak misleidende plaatje dat in de media wordt geschept. Het gaat meestal niet verder dan het schetsen van soort ‘Hannibal Lecter beeld’ als ‘de psychopaat‘ en de arrogante selfies nemende ‘bralbak’, als ‘de narcist‘. Dit beeld is heel misleidend. De meeste mensen zullen daarom narcistich / psychopatisch gedrag niet herkennen.

Het beeld dat bestaat over de narcist of de psychopaat/sociopaat zit er dus vaak naast of raakt alleen maar de oppervlakte van de oppervlakte. Niet elke psychopaat, moord. Niet elke narcist neemt alleen maar selfies of is openlijk arrogant. Niet elke psychopaat martelt anderen fysiek (wél psychologisch). Niet elke narcist is (openlijk) een ijdele gladde jongen of diva. Voor de buitenwereld lijken het vaak juist heel charmante, sociale of liefdevolle en zelfs aandoenlijke types. Verborgen narcisten kunnen zelfs heel verlegen en kwetsbaar overkomen.

Het zijn mensen die vaak prima presteren in de ‘normale’ maatschappij en mengen zich niet zelden ook juist in ‘goede doelen’ zaken en op plekken waar ze veel ‘hulp’ kunnen bieden of in het middelpunt staan op de één of andere manier, waardoor het empatische mensen lijken te zijn.

En zelfs als je wel ervaren bent of deskundig, dan kun je je nog steeds in iemand vergissen. Narcisten zijn dermate sluw in zichzelf anders presenteren. Iemand als narcist herkennen, vraagt meestal intensief, regelmatig en langdurig contact voor je signalen kunt zien.

De meeste mensen zullen nooit vermoeden, dat de vriendelijke, vaak zelfs aandoenlijke persoon die ze denken te kennen narcist of psychopaat is. Het doelwit van zo iemand weet dit helaas wel, die ziet achter de schermen sadistisch en zeer manipulatief, en vaak shockerend gedrag op zich gebotvierd.

Meestal is dit één naaste, soms meerdere naasten, in ieder geval iemand die veel met de narcist omgaat. Maar zelfs andere naasten of familieleden zien of merken het niet altijd. En…. willen het vaak ook niet zien. Uit zelfbehoud. En erger; niet zelden hemelen naasten hun narcistische naaste zelfs enorm op naar de buitenwereld. Bewust of onbewust doen zij dit uit zelfbehoud, uit angst, uit een aanvoelen dat ze het volgende doelwit kunnen worden. Voor de buitenwereld is die angst onzichtbaar. De buitenwereld ziet alleen het perfecte mooie en ‘liefdevolle’ plaatje.

Het beeld van familieleden of andere naasten is vertroebeld of vervormd. Het is hen met de paplepel in gegoten dat elke vorm van tegengas of “niet-adoratie” zeer nare gevolgen heeft. Dus leer je al vroeg je narcistische ouder of naaste alleen maar te gehoorzamen en te bewonderen.

Zelfs bínnen de familie en gezin, weten narcisten en psychopaten feilloos van masker te wisselen zoals een kameleon dat doet. Het is meestal één, geisoleerd doelwit dat het ware gezicht van de narcist ziet. De rest kijkt weg, of ziet het werkelijk niet of helpt de narcist zelfs mee. Voor het doelwit is dit een eenzame en beangstigende ervaring. Ineens ervaar je dat je als slachtoffer van ernstig misbruik niet hoeft te rekenen op steun van je omgeving, zélfs niet je eigen familie. Dit is een zeer traumatische ervaring, bovenop het trauma van het misbruik zelf.

Harde les

Als jij je herstel grondig en moedig aanpakt, zul je de signalen van narcisten uiteindelijk sneller herkennen. Dan zul je ook gaan zien, hoever je zélf bent gegaan in het faciliteren van de narcist zijn machtspelletjes.
Aiii…dat is niet fijn om te lezen…

Maar hierin ligt heel een leerzaam stuk over jezelf….In hoeverre heb jij jezelf laten verleiden het misbruik toe te laten? Dat is een harde soms moeilijk te verteren waarheid. En toch is dit één van de aller belangrijkste punten om naar te kijken zolang je vatbaar bent voor narcistische types. Zij weten jou dus (nog) te raken. Ze raken jou vooral in je eigen kwetsbare deel, daar waar je vanuit jezelf geen of te weinig eigenwaarde voelt. Zowel in de lovebombfase als in de devaulatiefase raken narcisten jou diep. Narcisten hebben zeer sensitieve voelsprieten voor waar jij gevoelig voor bent, wat jou raakt, waar je naar verlangt én waarmee je het diepst te kwetsen bent.

Als jij dat kwetsbare deel goed kent en hier zelf zorg voor gaat dragen én er de leiding over neemt, sta je stabieler. Het maakt je minder gevoelig voor manipulaties. Je laat je dan niet snel meer inpalmen. Voor vleierij ben je ongevoelig geworden. Je bent niet snel meer onder de indruk. Charmes van iemand zijn dan misschien leuk, maar jij ‘wiebelt’ er niet meer door. Je bent niet zo snel meer ‘in awe’ noch laat je niet snel meer overhalen, manipuleren, omkopen of bedreigen.

Je weet wie je bent en zorgt voor je eigen kwetsbare kant. Je staat dan steviger van waaruit je betere keuzes maakt voor jezelf. Dát maakt je dus niet meer/minder gevoelig charmes en/of manipulaties van wie dan ook.

Dan wordt het onderwerp narcisme automatisch ook steeds minder interessant. Bij narcistisch misbruik is het dus héél belangrijk dat je naar jezelf leert kijken en aan het werk gaat met jezelf. De narcist kun je niet veranderen en dat is ook niet jouw verantwoording.

Het is overigens na elke ervaring met narcisten nog steeds niet zo dat je andere narcisten zult herkennen. Zelfs deskundige en ervaren mensen, kunnen steeds weer opnieuw om de tuin worden geleid. Je zult soms zelfs pas na jaren nog meer narcisten ontdekken in je omgeving, waarvan je het eerst niet zag. Dat hoef je jezelf niet kwalijk te nemen. Wat belangrijk is, is dat je leert luisteren naar jezelf en jezelf, ten álle tijde. En wie je ook voor je hebt, jij durft jezelf tot prioriteit te maken.

Als jij je herstel grondig, geduldig en met moed aanpakt, zul je ongezonde en manipulatieve signalen sneller herkennen. Dan weet je beter hoe je hier mee om moet gaan. En dát wapent je en geeft jou een voorsprong op degenen die het niet herkennen.

Blaming the victim

Ook ontdek je dat de ervaring je kijk op jezelf, op andere mensen en de wereld heeft veranderd. De ervaring van narcistisch misbuik is één van de meest harde lessen die je kunt krijgen. Zeker als je ook nog te maken krijgt met ongebrip of daarbovenop zelfs misbruik van omstanders van de narcist. Of erger; ook nog misbruik binnen de hulpverlening. Want dat gebeurt ook.

Opnieuw getraumatiseerd worden door omstanders of zelfs in de hulpverlening, is een bekend thema bij slachtoffers van narcistisch msibruik. Deze maatschappij is nog niet zover, dat je van omstanders hulp kunt verwachten. Misbruik aan het licht stellen, is voor het slachtoffer vaker juist meer her-traumatiserend, dan dat het hen helpt.

Zie ook wat er met klokkenluiders gebeurt. Je kunt dit één op één naast elkaar leggen met waneer je zelf misbruik of misstanden aan het licht brengt. Wanneer de dader een persoon met macht, aanzien en status is, of dit nu binnen een gezin, een bedrijf of gemeenschap is; als slachtoffer sta je dan meestal alleen. En erger; jij komt aan de schandpaal, niet de dader. Hierin is maatschappelijk nog veel te leren en te veranderen. er is wat dit betreft nog heel veel scheef in deze maatschappij. Niet alleen narcisten manipuleren, vaak ook hele groepen mensen om hen heen.

Omstanders van de narcist

In ernstig veel gevallen wordt niet de dader aangepakt binnen gemeenschappen maar het slachtoffer, zodra zij/hij de waarheid aan het licht brengt. Dit gebeurt zelfs binnen families. Zie bijvoorbeeld de moeders die weten van seksueel misbruik van hun kind door bijvoorbeeld vader, maar zij haar kind niet beschermt…of het kind zelfs straft omdat het vertelt wat hem of haar overkomt. Je denkt “dit dit niet waar kan zijn?” Reken maar! En of dit vaak gebeurt. Je ziet deze dynamiek overal en nergens terugkomen; “blame the victim”.

Die nare, pijnlijke gênante waarheid (misbruik binnen het gezin/bedrijf/gemeenschap) maakt nl. het mooie plaatje, de illusie van ‘the perfecte familie, business of gemeenschap kapot. In zo’n geval moet plots de moeder of aanhoorder een shockerend pijnlijke realtiteit aanvaarden. En daarop gebaseerd moet hij of zij ernstig ingrijpende en beangstigende keuzes maken met vergaande gevolgen. Heel veel mensen kunnen dit niet aan…En dus, is de ‘easy way out’… het slachtoffer buiten te sluiten, niet te geloven, te beschuldigen…Dit is ook misbruik. misbruik bovenop het misbruik dat al plaatsvond. Een ernstig zieke dynamiek die helaas echt geen uitzondering is.

Zo wordt niet de dader, maar de boodschapper de mond gesnoerd, zelfs al is het een kind. Dit is waar veel slachtoffers van (narcistisch) misbruik, naast het misbruik zelf, ook nog mee dealen; een omgeving die zo’n realiteit niet aan kan waardoor je alleen staat en erger; tot zondebok wordt gemaakt.

Zie vooral ook wat er gebeurt met de mensen die misbruikt worden/werden door machtige en populaire bekende mensen (politici, acteurs, filmsterren, artiesten, guru’s, sekteleiders, machtige ondernemers en andere ‘leiders’). Jarenlang houden slachtoffers het misbruik dat ze ondergingen met zo’n persoon, voor zich. Omdat ze allemaal ervaren dat ze niet geholpen worden noch geloofd. “Fans”, aanhangers en omstanders verdedigen hun idool of leider tot in het uiterste. Zij kunnen die nare realiteit over die persoon niet aan. En dus wordt degene die verteld wat hem of haar is overkomen verstoten, vertrapt, verguisd. Dit is een enge en zeer gevaarlijke dynamiek in de hele maatschappij. Wereldwijd.

Als slachtoffers eindelijk naar voren traden met hun verhaal, merkten ze al snel dat ze niet gesteund, maar beschuldigd werden of erger, zelfs opnieuw bedreigd. (“je zal wel op zijn geld uitzijn” of “je zult het wel uitgelokt hebben” of je deed het voor de aandacht” of “zeg maar niks, want je zult het toch niet winnen”).

Er zijn voorbeelden te óver van mensen die door machtige, populaire, bekende of beroemde mensen jarenlang zijn misbruikt, soms seksueel, soms fysiek, maar zeker net zo erg, psychologisch, emotioneel en financieel.

Deze slachtoffers krijgen de wereld aan beschuldigingen en lastercampagnes over zich heen. Zij worden verbannen, uigescholden of zelfs bedreigd. Groepen ontwetende fans, aanhangers of belanghebbenden die hun ‘held’ of leider willen beschermen, zelfs ondanks bewezen waarheid.

Eigenlijk beschermen al die mensen, die de waarheid over hun idool of leider niet aankunnen, de illusie die ze van hun ‘held’ hebben. Die illusie zijn velen niet bereid op te geven. Het beeld dat ze al jaren hebben van die persoon, waar ze zo tegenop kijken, blijkt niet te kloppen. Dat kunnen ze niet aan, het morrelt aan hun wereldbeeld en dat is te bedreigend. Een realiteit die slachtoffers al hebben doorstaan. Dus… moet de boodschapper, de truth-teller uit de weg. Dit is in de geschiedenis al duizenden keren gebeurd en het gebeurt nog steeds. Dat is eng en narcistisch an sich.

Toxisch gedrag en misbruik van omstanders, bovenop het misbruik dat je als slachtoffer al hebt doorstaan maakt dit type misbruik ongelofelijk zwaar. En het komt elke dag en overal voor. Er is weinig bedreigender dan dat; dat je niet wordt beschermd, maar juist nog meer wordt vertrapt…

Je wereld -of mensbeeld verandert volledig. De wereld blijkt dus helemaal niet zo onschuldig en veilig. Je vertrouwen in mensen breekt en niet onterecht. Je bent niet gek, je bent niet zwak, je bent niet gestoord; dit gebeurt echt, overal en dagelijks.

Moed

Om dit te overwinnen, dwingt het jou te kijken naar jezelf. Wie ben ik? Waar sta ik. Wat wil ik. Waar ligt mijn grens. Welke signalen geeft mijn lijf? Wie zijn mijn echte vrienden? Kan ik er nog vanuit gaan dat mensen te vertrouwen zijn? Je hebt alleen controle over jezelf. De buitenwereld kun je niet veranderen.

Narcistisch misbruik is, met het mes op je keel verzuipen óf met de moed van een leeuw, alles loslaten, nieuwe keuzes maken, aan jezelf werken en je grenzen bewaken. Vooral als de narcist(e) waar je mee te maken had, veel invloed en/of macht heeft in zijn/haar omgeving.

Het betekent met enorme moed pijnlijke waarheden in de ogen durven aankijken, waarheden die anderen niet begrijpen waardoor jij soms impopulaire, maar ijzersterke keuzes moet maken.

Dit betekent soms dat je volledig alleen moet durven staan en niet mee gaat met ‘de meute’. Dat vergt heel veel moed en kracht, maar het is de enige weg naar zelfbehoud, integriteit en trouw aan jezelf.

De weg van herstel is lang maar zeker niet onmogelijk. Hoe pijnlijk en eenzaam ook; het is uiteindelijk een mooie weg. Je zult het leren zien als verschrikkelijke maar waardevolle levensles. Het leert jou ook je eigen disfunctionele patronen om te buigen, kritisch te kijken naar jezelf en jezelf te up-levelen naar een hogere kwaliteit van leven.

Als het je lukt los te komen van deze traumatiserende ervaring, kun je doorgroeien naar een krachtig mens en een leven leiden waar jouw talenten, geluk en persoonlijkheid de ruimte krijgen om te bloeien…

Wat ben je dán STERK!

Heb je hulp nodig en wil je weten wat de mogelijkheden zijn?

Mail me dan op: info@heartsease.nl

Delen? Graag!