‘Hé’? Hoor ik je denken…
Ja, toch is het zo. Als je nog ín een dergelijke situatie verkeerd of nog herstellende bent, is het niet erg waarschijnlijk dat je je dit voor kunt stellen. Maar, als je jezelf boven dergelijke ervaringen uit weet te werken dan beschik je over een oerkracht. Als je bijna verzopen, vertrapt, gebruikt, geisoleerd, belasterd en tot het uiterste gedreven, tóch weer boven komt dan schuilt er een survivor in je. Óf je verdrinkt en komt er nooit meer uit, óf je komt er krachtiger uit dan ooit. ‘It’s up to you’.

Narcistisch misbruik is een zeer traumatiserende en destructieve ervaring. Het komt vaker voor dan mensen denken. Ook slachtoffers hebben lang niet altijd in de gaten wat het precies is dat hen zo uitput, wanhopig maakt en zelfs ziek maakt. Het misbruik is onzichtbaar en sluipend. Vaak anders dan mensen zich voor kunnen stellen. Er bestaat over het algmeen een oppervlakkig beeld over hoe misbruik eruit ‘zou moeten zien’:

blauwe plekken, gebroken armen, striemen, blauwe ogen of verkracht – aan slachtoffers kant – en opgefokt aggresief type met woest gezicht, enge blik, luide stem, tieren en schelden, dominerend en dreigend, stalkend, dreigend met mes, vuist of erger – aan daders kant…

Dát type misbruik is bekend en zichtbaar. Iedereen is het over dát type misbruik wel eens; strafbaar. En duidelijk wie slachtoffer is en wie dader, hoewel dat in realiteit ook niet zo hoeft te zijn. Degene die zó tot wanhoop werd gedreven, die langdurig zó het bloed onder de nagels werd gehaald, dat hij of zij overgaat tot fysiek geweld, kan wel een hele historie van psychisch/emtioneel misbruik hebben ondergaan. Niet dat fysiek misbruik ooit de oplossing of goed te praten is. Maar hetzelfde zou moeten gelden voor emotioneel/psychisch misbruik.

En het is dat soort misbruik waar het hier over gaat. Het onzichtbare, het psychische geweld, geniepige manipulaties, onderhuidse vernederingen, machtspelletjes. Er zijn weinig mensen die dit type misbruik herkennen. Ook slachtoffers doorzien vaak niet dat, wát hen overkomt psychologisch, emotioneel of narcistisch misbruik is. Maar het heeft extreme gevolgen; emotioneel, mentaal, fysiek, sociaal en meestal ook financieel.

In veel gevallen wordt het dus zelfs door het slachtoffer te laat opgemerkt of zelfs nooit. Laat staan dat de buitenwereld het ziet, tot het te laat is. En dan is het het slachtoffer wiens leven en gezondheid overhoop ligt.

Veel mensen beseffen die pas na hun 40ste of 50ste dat ze een narcistische vader of moeder hadden. Ze wisten niet beter, maar liepen in hun leven tegen veel problemen aan en ontwikkelden ernstige klachten die ze nooit begrepen.

Maar er zijn ook mensen met een fijne jeugd, die pas later in een relatie of situatie terecht komen waarin ze alsnog knakken door narcistisch misbruik.

Oorspronkelijk sterke, positieve en gezonde mensen zijn beroofd van hun identiteit, gezondheid en levenslust als zij uit situatie komen waar  langdurig narcistisch misbruik speelde.

Verborgen gewetenloos misbruik

Sluipend langzaam is -je niet goed voelen – niks waard vinden -leven met constante stress, angst, wantrouwen en verwarring, uitputting – en zelfhaat normaal geworden. Langzaam ontwikkel je een vorm van PTSS, zonder het door te hebben. Je (over)leeft met klachten die ‘er in zijn geslopen’ en de je niet kunt duiden.

Verwarring, angstgevoelens, wantrouwen, stress, concentratie -en slaapproblemen, laag zelfbeeld en zelfs zelfhaat zijn ‘normaal’ geworden.

Mensen weten zelf vaak niet dat narcistisch misbruik de oorzaak van hun klachten is. Dat maakt dat er helaas wel eens een verkeerde of onvolledige diagnose volgt.

Slachtoffers raken depressief, burnout, angstig, overgevoelig, reactief, nerveus, geïsoleerd en ontwikkelen Complex PTSS tot zelfs ernstige ziektes. Narcistisch misbruik heeft vergaande fysieke, emotionele, sociale én financiele gevolgen.

Door professionals zoals huisartsen en therapeuten worden op zichzelf staand lijkende klachten niet altijd herkend als gevolg van dit misbruik. De client wordt dan behandeld voor bijvoorbeeld depressie of burnout. Maar als de oorzaak niet wordt herkend, raakt het probleem niet opgelost en worden klachten erger.

Er gaat door narcistisch misbruik en de onwetendheid hierover een groot potentieel verloren aan mensen die over talenten beschikken. Talentvolle mensen die geisoleerd en opgebrand zijn geraakt. Zij raken in de ziektewet, WAO of bijstand. Ze belanden bij de GGZ, door de pathologie van een naaste die daar eígenlijk zou moeten zitten.

Mensen die langdurig te maken hebben met emotioneel misbruik, komen niet meer aan zelfzorg toe. Laat staan aan het ontwikkelen van hun talenten en potentieel. Er is geen andere ruimte meer dan overleven, in psychologische, emotionele, fysieke, sociale en financiele zin.

Narcisme heeft een ernstig onderschat, maar negatief effect op de hele maatschappij. Het is misbruik is sluipend ‘subtiel’ en verborgen en zeer destructief, voor velen. Mannen en vrouwen.

Herstellen

De weg van herstellen is niet eenvoudig en wordt door de buitenwereld en zelfs door professionals dus niet altijd begrepen. Zie maar eens de juiste hulp te vinden…

Herstellen én overwinnen vraagt vaak om een totale reconstructie van jezelf. Niet, dat je niet goed was zoals je was. Er is jou iets duisters overkomen waar je niets aan kon doen. Tot nu, want nu je het herkent moet je aan de slag, met jezelf!

Je hebt een realiteit ervaren die jouw onschuld heeft weggevaagd. Je hebt ervaren dat er dynamiek bestaat waarin geen normale menselijke regels gelden. Waar integriteit, waarheid, rechtvaardigheid en realiteit helemaal niets waard zijn. Een realiteit die velen om jou heen niet willen of durven te zien. Een dat die realiteit die helaas vaker voorkomt dan wordt gedacht. Het woord narcist wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt. Maar het oppervlakkige beeld dat bestaat over “de narcist” dekt lang niet of helemaal wat het wérkelijk inhoudt.

Terug naar jou:

Hoe kapot en in shock je nu ook bent; deze ervaring is na je herstel uiteindelijk de voorsprong die je krijgt op mensen die hierover nog in (gevaarlijke) onschuld verkeren. De ervaring dwingt jou op een hardhandige manier jezelf te leren kennen en aan jezelf te werken. Het dwingt je keuzes te maken die veel mensen niet zullen begrijpen, het dwingt jou voesprieten te ontwikkelen waarbij je snel de eerste signalen zult herkennen en hierop te anticiperen. En dat vergt moed. Bij het herstellen gaat het over jou. De focus moet naar jou, omdat dit het enige is waar je controle over hebt en dit ook het enige is dat jou veel op zal leveren. Tijdens herstel zul je gaan zien dat je (waarschijnlijk onbewust) zelfs het misbruik bent gaan faciliteren, hoe onrechtvaardig dat nu misschien ook klinkt… Tijdens het traject “loskomen van de traumaband” ga je hiermee (onder andere) aan het werk. en dat is nodig om jezelf in de toekomst te beschermen en types als naricisten geen ‘macht’ meer te geven. Want…

Narcisme en psychopathie komen veel meer voor dan je denkt. Dit komt door het oppervlakkige misleidende plaatje dat in de media wordt geschept. Dat plaatje komt meestal niet verder dan het soort ‘Hannibal Lecter type’ als ‘de’ psychopaat en de arrogante selfies nemende ‘bralbak’, als ‘de’ narcist. Dit beeld is zo misleidend. De meeste mensen zullen narcistich / psychopatisch gedrag geheel niet herkennen, terwijl het in alle lagen overal en dagelijks voorkomt.

Het beeld dat bestaat over “de” narcist of “de” psychopaat/sociopaat zit er dus vaak erg naast. Niet elke psychopaat, moord. Niet elke narcist neemt selfies of is openlijk arrogant. Niet elke psychopaat martelt anderen fysiek (wél psychologisch). Niet elke narcist is (openlijk) een arrogante bralbak. Integendeel; voor de buitenwereld lijken het vaak charmante en sociale of liefdevolle types.

Velen hebben geen idee, dat de vriendelijke, vaak zelfs aandoenlijke persoon die ze goed denken te kennen narcist of psychopaat is. Het doelwit van zo iemand weet dit helaas wel, die ziet achter de schermen heel ander gedrag op zich gebotvierd. Meestal is dit één, soms meerdere naasten of iemand die veel met diegene heeft te maken. Maar zelfs andere naasten of familieleden zien of merken het niet altijd. Hun beeld is vertroebeld of ook ‘distrorded. Ook bínnen de familie weten narcisten en psychopaten feilloos van masker te wisselen. Het is vaak één, geisoleerd doelwit dat het ware gezicht van de narcist ziet. Een eenzame en beangstigende ervaring.

Harde les

Als jij je herstel grondig en moedig aanpakt, zul je de signalen van narcisten uiteindelijk eerder herkennen. Dan zul je ook gaan zien, hoever je zélf bent gegaan in het faciliteren van de narcist. Hierin ligt een heel leerzaam stuk over jezelf….In hoeverre heb jij jezelf laten verleiden aan het misbruik bij te dragen? Dat is een harde soms moeilijk te verteren waarheid. En toch is dit één van de aller belangrijkste punten om naar te kijken. Narcistische types weten jou dus (nog) te raken. Ze raken jou vooral in je eigen meest kwetsbare deel, zowel in de lovebombfase als in de devaulatiefase. Narcisten hebben voelsprieten voor je gevoelig voor bent, waar jij voor valt én waarmee je het diepst te kwetsen bent.

Als jij dat kwetsbare deel goed kent, hier zelf zorg voor draagt en er de leiding over neemt, sta je veel stabilier. Het maakt je minder gevoelig voor manipulaties. Je laat je ook niet snel meer inpalmen. Charmes van iemand zijn dan misschien leuk, maar jij ‘wiebelt’ er niet door. Je weet wie je bent en zorgt voor je eigen kwatsbare kant. En dat maakt je niet meer zo gevoelig charmes en/of manipulaties van wie dan ook.

Dan wordt het onderwerp narcisme automatisch ook minder belangrijk. Bij narcistisch misbruik is het dus héél belangrijk dat je naar jezelf leert kijken en aan het werk gaat met jezelf. De narcist kun je niet veranderen en dat is ook niet jouw verantwoording.

Het is overigens na elke ervaring met narcisten nog steeds niet zo dat je elke narcist direct zult herkennen. Zelfs de meest deskundige en ervaren mensen, kunnen steeds weer opnieuw om de tuin worden geleid. Dat hoef je jezelf niet kwalijk te nemen. Wat belangrijk is, is dat je leert luisteren naar jezelf en jezelf prioriteit durft te maken.

Als jij je herstel grondig, geduldig en met moed aanpakt, zul je ongezonde en manipulatieve signalen sneller herkennen. Dan weet je beter hoe je hier mee om moet gaan. En dát wapent je en geeft jou een voorsprong op degenen die het niet herkennen.

Ook ontdek je dat de ervaring jouw kijk op jezelf en de wereld heeft veranderd. De ervaring van narcistisch misbuik is dé meest harde les die je zult krijgen. Zeker als je ook te maken krijgt met ongebrip of zelfs misbruik van omstanders van de narcist. Of erger; ook nog binnen de hulpverlening. Want dat gebeurt ook! Opnieuw getraumatiseerd worden door omstanders en zelf in de hulpverlening, is een bekend thema bij slachtoffers van narcistisch msibruik. Deze maatschappij is nog niet zover, dat je altijd van omstanders hulp kunt verwachten. Misbruik aan het licht stellen, is voor het slachtoffer vaker her-traumatiserend dan dat het hen helpt.

Zie ook wat er met klokkenluiders gebeurt. Je kunt dit één op één naast elkaar leggen met waneer je welk soort misbruik dan ook aan het licht brengt. Wanneer de dader een ‘belangrijk’ persoon is, of dit nu binnen een gezin, een bedrijf of gemeenschap is; als slachtoffer sta je alleen en erger; jij komt aan de schandpaal, niet de dader.

In veel gevallen wordt dus niet de dader aangepakt maar het slachtoffer als zij/hij de waarheid aan het licht wil brengen. Zie ook wat er gebeurt met de mensen die misbruikt werden door machtige populaire mannen (acteurs, filmsterren, artiesten, politici). Jarenlang hebben zij het misbruik voor zich gehouden. Dat is omdat ze allemaal ervaren dat ze niet geholpen worden en vaak zelfs niet geloofd. Je wereld -of mensbeeld verandert volledig. De wereld blijkt ineens niet meer zo onschuldig en veilig.

Om dit te overwinnen, dwingt het jou te kijken naar jezelf. Wie ben ik? Waar sta ik. Wat wil ik. Waar ligt mijn grens. Welke signalen geeft mijn lijf? Wie zijn mijn echte vrienden? Kan ik er nog vanuit gaan dat mensen te vertrouwen zijn?

Narcistisch misbruik is, met het mes op je keel verzuipen óf met de moed van een leeuw, alles loslaten, nieuwe keuzes maken, aan jezelf werken en je grenzen bewaken. Vooral als de narcist(e) waar je mee te maken had, veel invloed en/of macht heeft in zijn/haar omgeving.

Het betekent met moed pijnlijke waarheden in de ogen durven aankijken, die anderen niet begrijpen, waardoor jij soms impopulaire, maar integere moet keuzes maken.

Dit betekent soms dat je alleen moet durven staan en niet mee gaat met ‘de meute’.  Dat vergt moed en kracht, maar het is de enige weg naar zelfbehoud en integriteit.

De weg van herstel is lang maar zeker niet onmogelijk. Hoe pijnlijk en eenzaam soms ook; het is ook een mooie weg. Je zult het gaan zien als verschrikkelijke maar waardevolle levensles. Het leert jou ook je eigen disfunctionele patronen om te buigen. Op naar een hogere kwaliteit van leven.

Als het je lukt los te komen van deze traumatiserende ervaring, kun je doorgroeien naar een krachtig mens en een leven leiden waar jouw talenten, geluk en persoonlijkheid de ruimte krijgen om te bloeien…

Wat ben je dán STERK!

Heb je hulp nodig en wil je weten wat de mogelijkheden zijn?

Mail me dan op: info@heartsease.nl

Delen? Graag!