Complex ptss - narcistisch misbruik

Complex Post Traumatisch Stress Syndroom (Complex PTSS) is een aandoening die wordt veroorzaakt door langdurig en herhalende blootstelling aan extreem stressvolle situaties. De symptomen ervan lijken sterk op die van de ‘gewone’ PTSS. Toch zijn er een paar verschillen, zowel in oorzaak als de symptomen die je ervaart.

PTSS is meestal het gevolg van één duidelijk traumatische gebeurtenis zoals een ongeval, overval, natuurramp of geweld en/of mishandeling of het aanschouwen van zoiets.

Complex PTSS echter ontstaat na langdurig blootgesteld zijn aan traumatiserende situaties en hieraan niet kunnen ontsnappen of je er niet tegen kunnen verweren. Vaak ontstaat dit al in de kindertijd en meestal is het misbruik gerelateerd; fysiek, seksueel en/of psychologisch/emotioneel. Vaak heeft complex ptss dus zijn roots al in iemands kindertijd, maar het is mogelijk ook om op volwassen leeftijd nog CPTSS te ontwikkelen.

Voorbeelden die Complex PTSS kunnen veroorzaken zijn:

 • langdurig fysiek, seksueel en/of psychologisch (kinder) misbruik.
 • situaties waarin iemand (kind of volwassene) langdurig wordt gepest en niet weg kan uit de situatie.
 • situaties waarin iemand langdurig ‘gevangen’ wordt gehouden (fysiek of emotioneel) en daarbij een steeds herhalende vorm (fysiek, seksueel en/of psychologisch en emotioneel) van misbruik ondergaat.

Kortom; bij het langdurig verkeren in situaties waarin je onderdrukt, gedomineerd, gemanipuleerd, ge-gaslight, gepest, geïntimideerd, misbruikt wordt en waaraan je niet kon ontsnappen of je verweren loop je grote kans op CPTSS. Situaties waarin je je machteloos voelt en niet in staat was uit de situatie te komen, kan CPTSS veroorzaken. Vooral die laatste factor lijkt een belangrijke oorzaak van het ontstaan van trauma; het niet kunnen ontsnappen of je nooit kunnen verweren en dus machteloos het misbruik moeten ondergaan.

Hulp zoeken

Als je meerdere van de symptomen van de lijst hieronder herkent, is het belangrijk dat je een arts of psycholoog raadpleegt. Een therapeut kan bepalen of jij voldoet aan de criteria die passen bij CPTSS.

Wees je ervan bewust dat de klachten van CPTSS en daaruit voortvloeiend gedrag, kunnen lijken op andere aandoeningen. Het kan lijken op (bijvoorbeeld) depressie of borderline of bipolair gedrag, waardoor je ge-mis-diagnosticeerd kunt worden. Bij kinderen kunnen de symptomen van complex PTSS ook lijken op ADHD, ADD, andere leerstoornissen etc. Het is daarom belangrijk dat je hierin ook jezelf onderwijst.

Complex PTSS symptomen zijn alle die ook bij PTSS horen, maar ook:

 • Moeite hebben je emoties en gedrag te sturen. Dit kan zich uiten in uitbarstingen van woede, huilbuien, zich onverschillig of zelfs verdoofd voelen, roekeloos gedrag, zelf-beschadiging, zelfmoord-gedachtes of impulsief risicovol gedrag, depressiviteit, eenzaamheid, zichzelf isoleren van sociale situaties.
 • Dissociatie of geheugenverlies rondom de traumatische gebeurtenissen. Dissociatie is de ervaring losgekoppeld te zijn van jezelf en je eigen gevoel en/of lichaam. Je eigen gevoel ‘uit’ zetten als geconfronteerd met een traumatische situatie of de herinnering hieraan.
 • Verstoring van je zelfbeeld. Je niet meer thuisvoelen in en met jezelf. Gevoelens van enorme schaamte, schuld en zelfhaat.
 • Fluctuerend beeld van de misbruiker. Dit beeld schommelt tussen idealisatie, liefde, vriendschap, trouw …naar afkeer, haat, woede, afschuw etc. en weer terug.
 • Aangetast vermogen om relaties met anderen te vormen. Vaak herhaal je met Complex PTSS dezelfde traumatische ervaringen met andere mensen. Ofwel door steeds weer in aanraking te komen met dezelfde soort situaties. Maar het kan ook zijn dat je zelf -dader gedrag – gaat vertonen.
 • Je vertrouwen in anderen is ernstig aangetast.
 • Gevoelens van hopeloosheid, doelloosheid, uitzichtloosheid en het gevoel niet meer van betekenis te (kunnen) zijn. Vroegere interesses en doelen in je leven zijn weg. Het vertrouwen in jezelf of je leven, zijn weg. Evenals nog hoop op verbetering.
 • Fysieke symptomen waarin emotionele pijn converteert in fysieke klachten en pijn. Dit kan van alles zijn en verschilt per persoon. Het kan gaan om hoofdpijn, verkrampte spieren, misselijkheid, overmatig zweten, langdurige hartkloppingen, zenuwen die dagen aanhouden, dichtgeknepen keel, ademhalingsproblemen, en op de langere termijn; maag -en darmproblemen, huidproblemen, kanker, hartaandoeningen etc.Uiteindelijk zullen alle psychische klachten zich gaan vertalen naar één of andere fysieke ziekte, als deze lang blijven duren.

Behandeling van CPTSS

Complex PTSS is een lastiger te behandelen aandoening dan PTSS. Het vraagt om zorgvuldige behandeling en soms ook om een andere benadering dan PTSS. Complex PTSS gaat bovendien vaak samen (is co-morbid) met andere aandoeningen zoals verslaving, co-dependency , traumabonding , narcistisch slachtoffer syndroom , depressie of eetstoornissen etc.

Als je denkt dat je complex ptss klachten te maken hebben met narcistisch misbruik en je het gevoel hebt niet los te komen van die relatie, is het trajact “loskomen van de traumaband” iets voor jou. Het behandelt onder andere, hoe om te gaan met de effecten van emotionele flashbacks.

Delen? Graag!

HeartSease