Intake gesprek coaching bij narcistisch misbruik

Hulp bij narcistisch misbruik

Hey! Zal ik me even voorstellen? Ik ben Frouck en via online trajecten begeleid ik mensen die vastzittten in het web van psychologisch / emotioneel / narcistisch misbruik. Mensen die los willen komen van de traumaband en de gevolgen van het trauma dat dit type misbruik veroorzaakt. Ik help hen bewustworden van wat hen is overkomen en hoe hieruit te komen.

Ik begeleid hen in zelfonderzoek te doen en stappen te ondernemen om de gevolgen van narcistisch misbruik te overwinnen. Om vanuit zichzelf gezondere stappen te maken richting een hogere kwaliteit van leven. 

Ervaringsdeskundige

Zelf ben ik wat dit type misbruik betreft door de wol geverfd en door de mangel gehaald, zowel als kind en als volwassene. Dit begon ik pas na mijn 35e te beseffen. Zo lang kun je je dus onbewust zijn van het feit dat je wordt misbruikt en dat het de veroorzaker is van je klachten. Dat overkomt veel mensen die zo zijn opgegroeid. Je weet niet beter, je hebt geen ander referentiekader en dus denk je dat alles wat er met je gebeurt en wat je voelt, normaal is. Je minderwaardig, klein, ongehoord en ongezien of niet belangrijk voelen is jouw ‘normaal’. En juist omdat het jouw ‘normaal’ is, weet je niet eens dat je je zo (minderwaardig, ongezien of onbelangrijk) voelt. En daarom heb je meestal ook niet zelf door dat je je hiernaar gedraagt, dat het in je houding af te lezen is, of dat de keuzes die jij maakt, op deze onbewuste overtuigingen, gestoeld zijn.

Door een kindertijd als dit, was ik  ‘voor-geprogrammeerd’ om in mijn volwassen leven steeds in zelfde soort situaties terecht te komen. Nooit geleerd om grenzen aan te geven of deze überhaupt te kennen, nooit geleerd dat je er toe doet, maakt je vatbaar voor het type mensen die hier grandioos misbruik van maken.

Eigenlijk heb je geen idee dat, wat jíj wilt belangrijk is. Dat jij überhaupt belangrijk bent. Je bent daar zelf ook niet mee bezig en vaak weet je zelfs niet eens wat je wilt en waar je grenzen liggen. Je bent automatisch voortdurend bezig in te spelen op ‘de ander’, om anderen te helpen, tevreden te houden of wring je je in bochten om misbruik te voorkomen. hoe jij je voelt, voel je niet eens. Dát is wat je geleerd hebt. Iets wat je overigens lange tijd helemaal niet ziet als misbruik. Hierdoor kom je nooit toe aan jezelf en je eigen ontwikkeling. Dat is mij ook overkomen. Tot ik me bewust begon te worden…

Hoewel ik het als kind overal goed deed, op school, in sport en sociaal, deed ik dat vooral voor anderen of omdat het zo hoorde. Ik was een blij sociaal kind, dat ‘alles’ goed kon en sommige dingen zelfs heel goed. Ik was het ‘ideale’ kind dat overal goed in was en lief was, ondanks waar het onder gebukt ging. Want onzichtbaar voor iedereen bleef, wat er thuis gebeurde en wat ik in mijn eentje op mijn jonge schouders droeg.

Ik kwam daardoor niet toe aan de ontwikkeling die bij míj paste en het maken van keuzes die goed waren, voor mij. Ik kreeg geen ruimte om echt mezelf te zijn. Het was thuis emotioneel (en soms fysiek) niet veilig en daardoor ligt je aandacht altijd op ‘overleven’. Misschien niet direct fysiek overleven, ik had te eten en werd niet geslagen, maar onbezorgd en vrijuit kind zijn, heb ik nooit gekend. Maar je weet niet beter, dus groei je op met het je altijd op anderen richten en op wat er van je wordt verwacht.

Ik hield mezelf zelfs tot vér in mijn volwassen leven voor, dat ik, ondanks wat er allemaal gebeurde en wat ik mistte, “een heel gelukkige jeugd had”. Ik had geen idee, dat de hel waar ik in opgroeide, een hel was. En dat wat er op mijn schouders werd gelegd, helemaal niet op kinderschouders hoort. Ik wist niets van mijn eigen grenzen, laat staan dat ik ze kon uiten, laat nog meer staan, dat ze gerespecteerd werden. Pas na mijn 35ste begon het besef wat ik als kind had gedragen. Mijn eigen grenzen heb ik allemaal later nog moeten leren. Ik begon pas, een beetje, na mijn 35ste ‘een beetje’ te ontdekken wie ik eigelijk ben. Wat vind ík leuk, wat past er bij mij en wat niet, voelt dit goed of niet, waren vragen die ik me toen pas af begon te vragen.

Die kindertijd was dé voedingsbodem voor nog veel meer (emotioneel) misbruik in mijn volwassen leven. Ik was een magneet voor persoonlijkheden met toxisch gedrag, vaak personen met veel status en/of macht. Ik belandde in situaties die ronduit destructief waren. Zowel in de liefde als in werk en woonomgeving. Na lange relatie waarin narcistisch misbruik steeds duidelijker werd, begon ik te beseffen in wat voor toxisch en gevaarlijk web ik zat. Vanaf dat moment begon ik mezelf te onderwijzen…

Herstellen

Ik heb me via een lange weg van vallen en opstaan volledig omgevormd nadat ik op alle gebieden in mijn leven vastliep, geisoleerd en opgebrand raakte. Het was een keiharde les die ver ging. Meerdere keren heb ik op het randje van ‘opgeven’ gestaan, niet in staat nog een uitweg te zien.

Een innerlijk drive om dat niet toe te laten, heeft erger voorkomen. En het is precies die innerlijke drive die ik wakker wil maken en in wil zetten voor anderen. Narcistisch misbruik is een groot maatschappelijk probleem.

Inmiddels geeft deze intense ervaring me een voorsprong op mensen die narcistisch gedrag niet herkennen en daardoor rechtstreeks in die val blijven lopen. Het heeft me veel over mezelf geleerd ook en wat dat betreft ben ik de ervaring min of meer dankbaar. Ik sta nu behoorlijk stevig in mijn schoenen.

Zonder te weten dat het überhaupt bestond, bleek ik aan  Complex PTSS te lijden en raakte daardoor volledig burnout. Lang heb ik niets geweten over het schadelijke effect dat dit had op je lichaam en geest. Met alle gevolgen van dien.

Narcistisch/emotioneel misbruik is een ernstig onderschat probleem. Het wordt amper erkend, noch herkend omdat het ‘covert’ is (onzichtbaar, sluipend en geniepig). Het vraagt heel veel kennis en ervaring het geniepige spel van narcisten te zien, én er dan ook nog op de juiste manier afstand van te durven nemen.

Narcistisch misbruik isoleert mensen. Het verteert je en verzuipt je. Het vreet aan je ziel, je persoonlijkheid en je leven én je gezondheid. Je omgeving begrijpt niet wat er gebeurt, omdat het zo moeilijk te vatten is en ondergronds blijft. Dit maakt narcistisch misbruik dubbel zwaar; behalve het misbruik zelf, is er weinig tot geen begrip of steun. Veel slachtoffers hebben snel te maken met het “blaming the victim” verschijnsel.

Logo HeartSease CoachingIn ‘hulpverleningsland’ heb ik gemerkt dat er voor slachtoffers van narcistisch/emotioneel misbruik niet makkelijk goede hulp te vinden is. Je moet het treffen wil je hierin goede hulp krijgen.

In de hulpverlening kun je opnieuw te maken krijgen met narcistisch misbruik of onbegrip. Veel slachtoffers, krijgen na het misbruik van een naaste, opnieuw te maken met misbruik in de hulpverlening. dit is een wereldwijd probleem. En wie kun je dan nog vertouwen? Bij narcistisch misbruik gebeurt het veel, dat je ge-hertraumatiseerd raakt door onwetendde omstanders en zelfs hulpverlening.

Na een aantal ‘missers’ waardoor ook mijn proces langer duurde dan had gehoeven, trof ik uiteindelijk een goede waar ik veel steun aan heb gehad.

Dus even een disclaimer; het is natuurlijk niet zo dat de alle hulpverlening niet te vertrouwen is. Natuurlijk zijn er genoeg goede, gekwalificeerde en integere. Maar nét zoveel ook niet. En dat maakt de kans op hertraumatisering groot.

Sterker

Ik weet ook, dat het vooral mijn eigen inzet, intensieve verdieping in het onderwerp was en nog steeds is, waardoor ik sta waar ik nu sta. En bereidheid tot zelfreflectie en de moed om patronen, situaties en mensen los te laten. Ik heb me inmiddels meer dan 12 jaar intensief verdiept in het onderwerp narcistisch misbruik, de gevolgen hiervan en vooral… hóe dit te overwinnen. Mijn kijk op mezelf en de wereld is veranderd. Die wordt nooit meer hetzelfde, maar wel realistischer. Overleef je dit, dan overleef je meer. Het maakt je enorm sterk.

Ik geloof dat ik heb doorstaan wat ik heb doorstaan, om anderen hierin te helpen. Hen te leren ontdekken wie zij zelf zijn, grenzen aan te geven, keuzes te maken, verantwoordlijkheid te nemen. Hoewel het een lange lange weg van vallen en opstaan is, is het echt mogelijk.

Wat kan ik je bieden?

Ik ben op een natuurlijke manier altijd klankbord en praatmaatje geweest voor mensen die emotioneel in zwaar weer verkeren. Ik heb helder inzicht, ga (soms) harde waarheden niet uit de weg en heb een schat aan ervaring.

Daarbij ben ik hoogsensitief, maar niet ‘van het softe’. Hooggevoelig maar met de benen op de grond en niet snel (meer) vatbaar voor suggestie, charmes en mooipraterij. Ik observeer en prik snel door lagen heen.

Vanuit mijn vorige bedrijf, waarin ik o.a. les gaf, kreeg ik vaak te horen dat ik helder communiceer, dingen goed uit kan leggen en een sterk inlevingsvermogen heb.

Schrijven was van kinds af aan ‘mijn ding’ en hoewel nooit bewust, voelde ik al jong de kracht ervan.

In 2014 ronde ik de studie HBO Concepting en Storytelling af. En inmiddels heb ik de opleiding Online Coaching met de Mindful Analysis methode afgerond, volg ik diverse schrijftherapie-methodes en doe de opleiding Emotioneel Management:

  • EFT : Emotional Freedom Technique,
  • RET : Rapid Eye Technique
  • TAT : Tapas Acupressure Technique 

Dit zijn technieken om ‘niet functionele’ emoties te herkennen, om te buigen en er beter mee om te gaan.

Ik heb de certificaten Reiki 1 en Reiki 2 maar ben hier op dit moment niet actief mee.

Ik hou me verder bezig met de Trust Technique,  die is ontwikkeld voor dieren, maar net zo heilzaam is voor mensen. Ik kijk veel naar dieren en hun gedrag. Je kunt er veel van leren en van deze Trust Technique nog veel meer. Daarnaast stort ik me op alles wat gaat over het brede gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Qua hobbies ben ik een dierenliefhebber, hou van stevige lange wandelingen, fotograferen en op de computer ben ik ook redelijk creatief. Verder word ik heel blij van stromingen als de ‘TinyHouse movement’, minimalistischer leven, ‘vanlife’ en dat soort nieuwe stromen 😉

Uw coach

Delen? Graag!