symptomen narcistisch slachtoffer syndroom

In het artikel over Narcistisch Slachtoffer Syndroom (NSS) kun je meer lezen over de oorzaken hiervan. Voor het slachtoffer kan het soms maanden of zelfs jaren duren voordat het hem of haar zelf duidelijk is, dat alle klachten die hij of zij ervaart oorzaak zijn van langdurig emotioneel misbruik. Velen (daarmee ook artsen en psychologen) hebben zelfs nog nooit gehoord van NSS of Complex PTSS e.d.

Het gebeurt regelmatig dat slachtoffers bij de huisarts komen of de psycholoog/therapeut, zónder dat ook de professional de symptomen (her)kent. Een slachtoffer zal zelf bijna nooit bij de huisarts komen met de klacht “ik heb last van NSS”, maar komt met symptomen die vaak als losstaande klachten worden gezien en behandeld. Ze worden behandeld voor bijvoorbeeld alleen depressie, burnout of angst, slaap -en concentratieproblemen maar het gehele plaatje wordt niet herkend, met alle gevolgen van dien.

Over narcistisch misbruik en NSS is nog steeds alarmerend weinig bekend, ook in de hulpverlening. Voor omstanders van het slachtoffer is het moeilijk te begrijpen wat er precies met een dierbare aan de hand is. Het slachtoffer raakt daardoor steeds verder steeds verder geïsoleerd en krijgt geen (goede) hulp.

Het is allereerst belangrijk dat je zelf de symptomen leert herkennen als je vermoedt dat je psychologisch bent mishandeld.
Voor therapeuten is voor een goed begrip over NSS, tenminste ook gedegen kennis nodig van NPS (Narcistische Persoonlijkheids Stoornis) in al zijn verschillende vormen.

Hieronder volgen veelvoorkomende symptomen die horen bij Narcistisch Slachtoffer Syndroom. Niet iedereen zal ze allemaal hebben en er zullen ook symptomen voorkomen die hier (nog) niet vermeld staan, maar waar jij wellicht wel last van hebt. Onderstaande symptomen komen veel voor bij mensen die langdurig aan psychologisch misbruik hebben blootgestaan. Het overkomt mensen die, voordat ze hieraan bloot werden gesteld, niet deze klachten hadden.

 1. Diep gevoel van eenzaamheid/isolatie
 2. Depressie, soms tot suïcidaal aan toe
 3. Uitgeput, burnout
 4. Continu op eieren lopen, niet meer jezelf durven uiten zoals je voorheen deed.
 5. Geen eigen grenzen meer hebben, herkennen of aangeven.
 6. Je eigen normen en waarden door manipulatie of intimidatie kwijtgeraakt en eigen grenzen ver overschreden.
 7. Angsten of paniekaanvallen, nachtmerries
 8. Hartkloppingen, kortademigheid, druk op borst
 9. Langdurige opgejaagdheid, onrust, nerveusiteit.
 10. Extreme onzekerheid over zichzelf en de wereld
 11. Vertrouwen in andere mensen volledig kwijtgeraakt, waar dit eerder niet het geval was.
 12. Gevoel zichzelf totaal ‘kwijt’ geraakt te zijn, zichzelf niet meer (her)kennen
 13. Gevoelens het normale leven niet meer aan te kunnen. Überhaupt niet meer weten wat ‘normaal’ is.
 14. Slaapproblemen en/of eetproblemen, gewichtsschommelingen
 15. Concentratieproblemen
 16. Woede uitbarstingen om ogenschijnlijk ‘kleine’ dingen
 17. Cognitieve dissonantie (voortdurende tweestrijd tussen tegenstrijdige gedachten en gevoelens).
 18. Dissociatie (geen contact meer met eigen emoties, lichaam en/of herinneringen)
 19. Steeds meer twijfel over eigen waarnemingsvermogen en de waarheid.
 20. Schaamte -en schuldgevoelens
 21. Geen echte verbinding meer voelen met vrienden, familie, sociale contacten
 22. Verslavingsgevoelig (geworden) voor alcohol, drugs, gamen, gokken, eten, sex, kopen e.a.
 23. Niet meer kunnen genieten van / geïnteresseerd zijn in dingen waar hij eerder wél van genoot of geïnteresseerd in was
 24. Obsessieve gedachten over de relatie, dit niet meer los kunnen laten
 25. Verzwolgen en verstrikt raken in verwarrende details die je maar blijft proberen te verklaren. Deze gedachten bezetten je volledig, je kunt amper nog aan andere dingen denken. Continu onoplosbare puzzels over het gedrag van de manipulerende ander proberen op te lossen en te verklaren.
 26. Codependency
 27. Stockholm Syndroom

Er zullen nog meer symptomen zijn die hier niet beschreven zijn, maar de lijst hierboven horen bij de veelvoorkomende klachten. Als deze klachten lang genoeg duren, ontstaat uit al deze symptomen Complex PTSS (complex post traumatisch stress syndroom) en/of Codependency.

Delen? Graag!

HeartSease

Geef een reactie